SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Technologie spawania - spawanie kwasówki

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

ENERGO-SPAW specjalizuje się w wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów stalowych ze stali niestopowych, niskostopowych oraz ze stali odpornych na korozję.

Również stale z grupy 6.4 wg CEN ISO/TR 15608 nie stanowią problemu dla spawaczy ENERGO-SPAW.

Do tego celu przedsiębiorstwo ENERGO-SPAW kwalifikowało technologie spawania WPQR wg PN-EN ISO 15614 w różnych metodach spawania (np. 141 – wg. PN-EN ISO 4063), dla różnorodnych złączy, spoin oraz materiałów.

Urząd Dozoru Technicznego był jednostką, która nadzorowała wykonywanie kwalifikowania technologii spawania oraz wydała protokoły kwalifikowania technologii spawania WPQR.

Do wykonywania połączeń spawanych są tworzone instrukcje spawania WPS, opracowywane zgodnie z PN-EN ISO 15609-1 i zatwierdzane w zależności od wymagań zadania przez stronę trzecią (np. UDT, UDT Cert, nadzór inwestorski) lub inwestora.

Spawanie kwasówki

Połączenia spawane wykonują pracownicy, którzy nabyli kwalifikacje na kursach spawania wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz posiadający aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne/uprawnienia wydane po spełnieniu wymagań normy (egzaminach) - PN-EN 287-1.

Technologie spawania

Przygotowanie instrukcji spawania WPS, nadzór nad procesem spawania, dobór metody spawania, wybór spawaczy, przygotowanie do spawania, dobór metody badania połączeń spawanych, właściciel ENERGO-SPAW powierza nadzorowi spawalniczemu o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy technicznej. Pracownicy nadzoru spawalniczego kwalifikowani są zgodnie z normą PN-EN ISO 14731.

Wszystkie prace przy montażu rurociągów, tworzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań oraz badania poprawności wykonywania połączeń jest sprawdzane przez kontrolę jakości ENERGO-SPAW. Dodatkowo połączenia są badane przy pomocy przyrządów pomiarowych i kontrolnych które są sprawdzane zgodnie z wprowadzonym systemem jakości PN-EN ISO 9001.

Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych „ENERGO-SPAW” posiadając wymagane uprawnienia, doświadczenie, kadrę spawalniczą z odpowiednimi kwalifikacjami, nadzór spawalniczy oraz kontrolę jakości, z sukcesem realizuje zadania przy wykonywaniu i modernizacji rurociągów technologicznych (zarówno podlegających pod dyrektywę ciśnieniową 97/23/WE jak i przy spełnieniu innych specyfikacji) oraz wielu innych instalacji przemysłowych. Ma na swoim koncie m.in. zrealizowane zadania przy remoncie rurociągów petrochemicznych ze stali czarnej jak i z kwasówki. Wykonuje nowe instalacje, remontuje istniejące oraz przeprowadza modernizacje w wielu zakładach, zarówno w przemyśle farmaceutycznym, gazowym, spożywczym, energetycznym jak i chemicznym.
Dodatkowo pracownicy przedsiębiorstwa ENERGO-SPAW spełniają najwyższe wymagania jakościowe przy spawaniu stali stopowych wykorzystując do wykonywania połączeń spawanych urządzenie do spawania orbitalnego.

Opracował: Szymon Konon – inżynier spawalnik.

spawanie kwasówki technologie spawania

profesjonalne spawanie kwasówki oferta - technologie spawania

ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL