SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Projektowanie i montaż instalacji technologicznych

projektowanie i montaż instalacji Przykładowy schemat instalacji spalania odpadów: projektowanie instalacji technologicznych

Termiczne przekształcanie odpadów, czyli spalanie odpadów jest procesem wymagającym poznania samego odpadu i w zależności od wielu jego cech i charakterystyk , odpowiednie zaprojektowanie technologii spalania odpadów. Głównym elementem technologii są piece do spalania odpadów oraz systemy oczyszczania spalin. Spalarnie śmieci nie muszą być uciążliwe dla środowiska.

Specjalnością pracowni projektowej jest:

 • projektowanie instalacji przemysłowych
 • projektowanie instalacji grzewczych
 • projektowanie instalacji technologicznych
 • projektowanie instalacji parowych
 • projektowanie instalacji oczyszczania spalin
 • projektowanie instalacji odzysku ciepła
 • projektowanie rurociągów
 • projektowanie instalacji spożywczych
 • projektowanie instalacji chemicznych
 • projektowanie instalacji paliwowych
 • projektowanie instalacji gazowych
 • projektowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów
 • projektowanie kotłowni kontenerowych
 • projektowanie układów ORC
 • projektowanie układów kogeneracji

Wykonujemy projekty gazowe. W imieniu naszych klientów sporządzamy wniosek o warunki na dostawę gazu oraz wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej. Wykonujemy również projekty instalacyjno – budowlane i sporządzamy wnioski o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę.
ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL