SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Kocioł parowy

Budujemy kotłownie przemysłowe.

Kocioł parowy to rozwiązanie wykorzystywane bardzo często w kotłowniach przemysłowych. W tego typu kotle ogrzewana woda zamienia się w parę wodną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, dzięki czemu para ta może zostać wykorzystana do celów technologicznych lub grzewczych. Kocioł parowy to niezawodne urządzenie, proste w obsłudze i eksploatacji, stąd warto rozważyć jego zastosowanie. Kocioł wraz z palnikiem (olejowym lub gazowym), stacją uzdatniania wody, zbiornikiem wody zasilającej i kondensatu i armaturą stanowią standardowy układ parowy. Dostępne na rynku kotły parowe klasyfikuje się według typu konstrukcji lub rodzaju paliwa. Podaje się także wydajność pary i dopuszczalne nadciśnienie robocze. Wysokoprężne kotły parowe większej mocy konstruowane są w dwóch podstawowych rodzajach: jako kotły opłomkowe i kotły płomienicowo-płomieniówkowe (in. walczakowe). Oprócz samego kotła montowana jest również armatura zabezpieczająca, regulacyjna, wskazująca i odcinająca, a także dodatkowe zespoły niezbędne dla ruchu kotła.

Kocioł parowy

Montując kocioł parowy, należy pamiętać, że pomieszczenie, w którym jest on instalowany musi spełniać wymogi określone przepisami budowlanymi obowiązującymi w danym kraju. Kotłownia powinna posiadać odpowiednie otwory wentylacyjne konieczne do doprowadzenia powietrza do spalania, oświetlenie oraz możliwość komunikacji na zewnątrz. Często w celu zwiększenia sprawności kotła dodaje się do niego podgrzewacz wody zasilającej (ekonomizer) w postaci zintegrowanego lub wolnostojącego zespołu.

ENERGO-SPAW oferuje prace projektowe, dostawę, montaż i rozruch kotłów parowych o wydajności od 0,3 ton do 50 ton pary/h oraz kotłów wodnych o wydajności od 0,1 MW do 32MW. Doświadczenie i serwis ENERGO-SPAW zapewniają efektywne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie energii pierwotnej. ENERGO-SPAW zajmuje się wymianą automatyki kotłowej, modernizacją kotłowni oraz doborem palników o mocy dopasowanej do kotłów przemysłowych , a także przygotowaniem kotłów do rewizji wewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego.W szczególności oferujemy:
 • kotły, ekonomizery nowe i używane
 • palniki
 • kominy
 • stacje uzdatniania wody
 • zbiorniki wszelkiego typu
 • wymiennikowe węzły cieplne
 • instalacje odzysku ciepła
 • izolacje termiczne
 • automatykę i wizualizację
 • instalacje podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego
 • serwis kotłowni
Kocioł parowy Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Estakada parowa DN 300. Remont kotłowni parowej.
Kocioł parowy - wykonwanie 1 Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Budynek kotłowni. Remont kotłowni parowej.
kotłownia parowa Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Modernizacja kotłowni parowej.
kotłownia parowa - realizacja Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Komin z galeriami. Modernizacja kotłowni parowej.
Kocioł parowy - wykonanie 2 Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Zbiornik kondensatu i zbiornik zasilający kotły. Stal kwasoodporna. Modernizacja kotłowni parowej.
Kocioł parowy - oferta Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Antresola nad kotłami parowymi. Perfekcyjna izolacja termiczna. Modernizacja kotłowni parowej.
Kocioł parowy - Energo-Spaw.pl Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Instalacja gazowa zasilająca kotły parowe. Modernizacja kotłowni parowej.
Kocioł parowy - zdjecie Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Antresola stalowa - technologia kotłowni. Modernizacja kotłowni parowej.
Kocioł parowy - realizacja Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Zbiorniki kondensatu. Modernizacja kotłowni parowej.
Rozdzielacz pary i automatyka kotłowni - Kocioł parowy Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Rozdzielacz pary i automatyka kotłowni. SIEMENS automatyka przemysłowa.
Kocioł parowy, perfekcyjne spawanie Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h . Rozdzielacze parowe. Perfekcyjne spawanie.
Hala kotłów, zasilanie i automatyka kotłowa - Kocioł parowy Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h . Hala kotłów. Zasilanie i automatyka kotłowa. SIEMENS automatyka przemysłowa.
Kocioł parowy - wykonanie 3 Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h . Stacja uzdatniania wody o wydajności 270 m3 /h oraz odwrócona osmoza 20 m3 /h.
Zasilanie i automatyka kotłowni - Kocioł parowy Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h . Zasilanie i automatyka kotłowni. SIEMENS automatyka przemysłowa.
Estakada parowa - Kocioł parowy Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu. Kotłownia parowa o wydajności 54 tony pary/h, 3 kotły parowe LOOS UL-S-IE x 18 ton pary/h. Estakada parowa DN 300.
kocioł loos parowy Kocioł LOOS UH-D o wydajności 1,6 t pary/h oraz instalacja rozprowadzenia pary technologicznej i kondensatu. Masarnia "MATRO" T.R.M.A. Pietruszka w Rawiczu.
kotłownia parowa z kotłem Kotłownia parowa z instalacją wysokociśnieniowego kondensatu oraz wymiennikiem plytowym olej jadalny/para w firmie Poznań Onion Sp. z o.o. Moc kotła 1050 kW
kotłownia parowa - Kocioł parowy Wysokociśnieniowy zbiornik kondensatu wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarowo-sterującą. Kotłownia parowa o wydajności 1,6 ton pary/h w podpoznańskiej fabryce smażonej cebulki Poznań Onion Sp. z o.o. Kotłownia wyposażona została w instalacje wysokociśnieniowego kondensatu oraz wymiennik płytowy olej jadalny/para
kotłownia parowa - realizacja 4 Kotłownia parowa wyposażona w przemysłowe kotły LOOS UHD 2 x 2.6 t pary/h wraz z instalacją podgrzewu wody na cele socjalne oraz zespołem kolektorów parowych i wodnych. Kotłownia wyposażona jest w moduł przygotowania wody kotłowej firmy LOOS wraz z automatycznym dozownikiem środka chemicznego. "ROLMLECZ" Zakład Mleczarski w Poznaniu.
serwis kotłowni wraz z Kocioł parowy Typowa stacja uzdatniania wody z jedną głowicą sterującą składająca się z dwóch zmiękczaczy jonowymiennych oraz dozownika środka chemicznego. Fabryka papieru dekoracyjnego Schattdecor Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym.
Kocioł parowy loos Przemysłowy wodny kocioł LOOS UTH-Z o mocy 32 MW w ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC). Modernizacja starej ciepłowni węglowej na olejowo - gazową kotłownie z dwoma kotłami o łącznej mocy 64 MW . Zakres prac ENERGO-SPAW zawierał dostawę i posadowienie kotłów, wykonanie dwóch identycznych antresoli, instalacji w obrębie kotłów, produkcja dostawa i montaż systemów sterujących pracą kotłów i pomp
Kocioł parowy loos - energo Przemysłowe kotły parowe LOOS UL-S 2 x 3200 w kotłowni parowej w Poznaniu w "Wyborowa S.A." Poznań - dawny "POLMOS"
Kocioł parowy energo loos Ciechanowskie zakłady bibuły higienicznej DELITISSUE. Na etapie budowy przemysłowa kotłownia parowa z kotłem LOOS o wydajności 16 t pary/h i palnikiem na gaz ziemny SAACKE Zakład Produkcji Papieru Higienicznego DELITISSUE Sp. z o.o. w Ciechanowie.
palniki weishaupt Kotłownia wodna 2 x 1070 kW powstała w 1994 roku z kotłami Viessmann Paromat Duplex z palnikami Weishaupt GL-8 na olej lekki i gaz ziemny. AKADEMIA EKONOMICZNA w Poznaniu. Zakres kontraktu - wykonanie projektu, montaż urządzeń wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi oraz rozruch.
Parowy kocioł loos Widoczny przód kotła LOOS ZFR 22 tony pary/h, Pnom= 2,0 MPa. Palniki SAACKE (gaz-olej S-olej EL). Montaż kotła wraz z projektem i wykonawstwem został wykonany przez ENERGO-SPAW dla fabryki KRONOSPAN PL w Szczecinku
palniki weishaupt Kotłownia wodna 2 x 1070 kW powstała w 1994 roku z kotłami Viessmann Paromat Duplex z palnikami Weishaupt GL-8 na olej lekki i gaz ziemny. AKADEMIA EKONOMICZNA w Poznaniu.
kocioł loos - energo spaw Wytwornica pary LOOS Dampffix DF o wydajności 2 t pary/h wraz z rozprowadzeniem kompletnej instalacji technologicznej dla Pralni Przemysłowej AMA S.C. w Poznaniu. Zakres kontraktu - wykonanie projektu, montaż urządzeń wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi oraz rozruch.
serwis kotłowni energo-spaw.pl Dla Fabryki Papieru MALTADECOR S.A. w Poznaniu wykonujemy od około 10 lat usługi związane z szeroko pojętym procesem technologicznym produkcji papieru. W ostatnich latach fabrykę wyposażyliśmy miedzy innymi w dwupłomienicowy kocioł LOOS ZFR 28 t pary/h z ekonomizerem oraz palnikami Weishaupt RGL 70, stację uzdatniania wody wraz ze stacją odwróconej osmozy, kocioł oleju termalnego AURA, instalację schładzania pary technologicznej i wiele innych instalacji na terenie całego zakładu.ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL