SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

WYKONANE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

PL EN

Sieci i instalacje gazowe

Projektowanie, budowa i montaż, przegląd oraz naprawa sieci i instalacji gazowych to usługi, które ma w swojej ofercie ENERGO-SPAW.

Niezbędnymi etapami prac są pomiary geodezyjne, odbiór i próba szczelności instalacji, wpięcie do czynnej sieci gazowej oraz odbiór końcowy. Na każdym etapie prac ENERGO-SPAW świadczy kompleksowo zorganizowaną usługę , aby w rezultacie wykonana instalacja działała sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Naszym klientom oferujemy również profesjonalne doradztwo w zakresie planowania i budowy instalacji bądź sieci gazowej.Instalacje przemysłowe nierdzewne

ENERGO-SPAW posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w budowie różnego rodzaju instalacji technologicznych dla wielu branż przemysłowych. Oferujemy projektowanie i budowę m.in. kwasoodpornych i nierdzewnych instalacji parowych, gazowych, wentylacyjnych, utylizacyjnych i spożywczych, a także systemów automatyki przemysłowej . Nasz zespół, złożony z ponad 30 ekspertów: inżynierów ciepłowników, chemików, elektryków, spawaczy i instalatorów, zapewnia najwyższą jakość wykonywanych usług. Na swoim koncie mamy ponad 200 wykonanych instalacji przemysłowych, w tym także spożywcze instalacje nierdzewne. W pracy bazujemy na własnym doświadczeniu technicznym , sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych oraz własnych patentach. Priorytetem ENERGO-SPAW jest budowa instalacji przemysłowych na przyzwoitym poziomie technicznym z jednoczesnym zachowaniem rozsądnych kosztów budowy.

WYKAZ WYKONANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
1. Zakłady Chemiczne
„LUBOŃ” S.A.
61-614 Luboń
ul. dr. Romana Maya 1
Rurociąg kwasu siarkowego w rozcieńczalni. Dozorowa instalacja gazu średniego ciśnienia. Montaż pompy o wydajności 150 m3/h.
2. „Kompania Piwowarska” S.A.
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Modernizacja hali warsztatowo-magazynowej na kotłownię parową. Wykonanie technologii kotłowni parowej 3x18ton pary na godzinę, sieci wodociągowych od DN 200 do DN 600, hydroforni z pompownią na 300m3/h. Zmontowanie elementów stacji uzdatniania wody o wydajności 300 m3/h i stacji R.O. o wydajności 25 m3/h. Wykonanie węzłów cieplnych i estakady parowej. Zaprojektowanie i montaż systemów elektronicznej kontroli i wizualizacji ww. elementów.
3. POZNAŃ ONION Sp.z o.o.
Kostrzyn Wlkp.
Instalacja technologiczna pary. Projektowanie i wykonanie instalacji wymiennika płytowego o wydajności 1200 KW: olej jadalny/para. Kotłownia parowa.
4. GESTAMP POLSKA Sp. z o.o.
62-300 Września
ul.Działkowców 12
Instalacja rurowa wody chłodzącej oraz sprężonego powietrza dla pras hydraulicznych i mechanicznych (prasy o nacisku 2500t). Instalacja wody lodowej. Instalacja ogrzewania promiennikami podsufitowymi wodnymi 120oC firmy ZEHNDER. Kotłownia wodna.
5. GONVARRI POLSKA
62-300 Września
ul. Działkowców 12
Instalacja c.o. z nagrzewnicami. Instalacja ogrzewania promiennikami podsufitowymi wodnymi 120oC firmy ZEHNDER. Kotłownia wodna.
6. NORDENIA
Polska Poznań Sp.z o.o.
Dopiewo
ul. Wyzwolenia 34/36
Posadowienie zbiornika V=10m3wraz z wykonaniem instalacji nalewowej, komunikacyjnej i oddechowej dla rozcieńczalnika. Rozbudowa instalacji magazynu rozpuszczalników farb. Instalacja oleju termalnego dla maszyn drukarskich.
7. Zakłady Mięsne „SKIBA”
89-600 Chojnice
ul.Derdowskiego 23
Instalacja pary i kondensatu z nagrzewnic. Rozprowadzenie pary do komór wędzarniczych, kotłów warzelnych i myjek. Kotłownia parowa.
8. Rzeźnia Kłosowice Sp.z o.o.
Sieraków
Kłosowice 31
Zakłady Mięsne „BARTEK”
Instalacja technologiczna wody gorącej 83oC, ciepłej 55oC i socjalnej 40oC . Instalacja wody 55oC o ciśnieniu 25 bar. Instalacja pary i sprężonego powietrza do oparzelnika, szczeciniarki i fińskiego systemu transportu odpadów TAJFUN. Dwie kotłownie parowe.
9. ICT Poland Sp. z o.o.
66-470 Kostrzyn n/Odrą
ul. Włoska 3
Budowa węzła cieplnego para-glikol o mocy cieplnej 3 MW. Połączenie rozdzielaczy zasilania i powrotu z instalacją conwertingu, magazynu celulozy i nowej hali. Kotłownia parowa 28 ton pary/h. Stacja odżelaziania wody o wydajności 70 m3/h. Stacja odwróconej osmozy 14m3/h.
10. ZAKŁADY CHEMICZNE
POLICE S.A.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 1
Montaż kalcynatorów bieli tytanowej. Wymiana palników i ścieżek gazowych. Wykonanie instalacji olejowej do palników. Montaż wentylacji nawiewno – wywiewnej.
11. Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG”S.A.
39-206 Pustków 3
Wykonanie instalacji spalania poprocesowych płynnych odpadów formaldehydowych.
12. HOCHLAND
64-530 Kaźmierz Wlkp.
ul. Okrężna 2
Wykonanie instalacji technologicznej rozprowadzającej media do nowych hal produkcyjnych. Budowa kotłowni parowej.
13. MALTA-DECOR S.A.
61-132 Poznań
ul. Wołkowyska 32
Wykonanie instalacji parokondensatu, gazowej, oleju termalnego, wody zdemineralizowanej, sprężonego powietrza oraz c.o. Modernizacja kotłowni parowej z kotłem 25 ton pary/h. Doprowadzenie mediów do leinpresy.
14. AMCOR POLSKA
91-205 ŁÓDŹ
ul. Aleksandrowska 55
Wykonanie instalacji oleju termalnego .Montaż wymienników ciepła i wentylacji. Wykonanie instalacji gazowej termoreaktora dla maszyny drukarskiej.
15. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Konstrukcja wsporcza z pomostami pod skraplacz amoniakalny - natryskowo-wyparny.
16. Fabryka Tektury TFP Sp. z o.o.
Dziećmierowo k/Kórnika
62-035 Kórnik
ul.Katowicka 26
Wybudowanie wolnostojącej, murowanej, jednonawowej kotłowni parowej o wydajności 8 ton pary/h i ciśnieniu rob.15 bar w oparciu o kocioł LOOS z palnikiem Weishaupt na gaz ziemny. Zaprojektowanie i wykonanie całości prac związanych z technologią kotłowni i przesyłem pary oraz oszczędzającego energię cieplną wysokociśnieniowego powrotu kondensatu.
17. MALTA-DECOR S.A.
61-132 Poznań
ul. Wołkowyska 32
Montaż instalacji paro-kondensatów dla nowo-instalowanej maszyny papierniczej. Zaprojektowanie i realizacja rozbudowy kotłowni ( z 10t na 22t pary/h)o kocioł parowy o wydajności 12 t pary/h opalany gazem i olejem.
18. UNILEVER POLSKA Oddział ŻYWNOŚCI
Poznań
ul. Bałtycka
Wykonanie instalacji kwasoodpornych dla dwóch sprężarek ATLAS COPCO o wydajności 1200 l/s i czterech osuszaczy firmy Domnick Hunter PNEUDRI .
19. MALTA-DECOR
61-132 Poznań
ul. Wołkowyska 32
Wykonanie instalacji paro-kondensatów do MP-3. Montaż magistrali parowej z kotłowni do hali MP-3.
20. PRISMADECOR
48–340 Głuchołazy
ul. gen. Andersa 1
Zakładowa sieć i instalacja gazowa dla maszyn papierniczych.
21. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Chodzież
ul.Kościuszki
Instalacja pary i kondensatu dla wieży proszkującej mleko ( do produkcji mleka w proszku ).
22. Gospodarstwo Rolno – Hodowlane GĄSIOREK – FARM
62-50 Czerniejewo
Wrzesińska 8
Instalacje technologiczne związane z produkcją i transportem karmy dla zwierząt futerkowych.
23. GESTAMP POLSKA Sp. z o.o.
62-300 Września
ul.Działkowców 12
Instalacja grzewcza części socjalno - administracyjnej, rurociągi technologiczne wody chłodzącej, sprężonego powietrza i oleju hydraulicznego, rurociągi hydrantowe, rurociągi centralnego ogrzewania, wody zimnej i wody lodowej, instalacje promienników i agregatów grzewczych, centrala grzewczo – wentylacyjna, instalacje wysokiego ciśnienia wody miejskiej, instalacja wieży chłodzącej „Baltimore”, instalacja gazu do punktu ładowania wózków widłowych, kotłownia wodna.
24. PRISMADECOR
48–340 Głuchołazy
ul. gen. Andersa 1
Rurociągi przemysłowe i technologiczne gazu ziemnego, montaż stacji redukcyjnej gazu, podłączenie gazu ziemnego do palników maszyny lakierującej i innych odbiorników, instalacja technologiczna chłodzenia wodą cylindrów maszyny lakierującej papier dekoracyjny.
25. NORDENIA Polska Poznań Sp.z o.o.
Dopiewo
ul. Wyzwolenia
Montaż instalacji oleju termalnego zasilającego maszynę drukarską.
26. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Instalacja sprężonego powietrza o wydajności 15 000 3/h dla celów technologicznych oraz produkcji piwa.
27. PRISMADECOR Sp. 48–340 Głuchołazy ul. gen. Andersa 1 Instalacja wody chłodzącej dla maszyny drukarskiej.
28. UNIQ LISNER
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 38/42
Instalacja sprężonego powietrza z osuszaczem marki PARKER HANIFINN
29. UNILEVER POLSKA
Poznań
ul. Bałtycka
Montaż dwóch chłodnic powietrza PARKER z instalacją układu wody lodowej z maszynowni chłodniczej do sprężarkowni.
30. MALTA-DECOR
61-132 Poznań
ul. Wołkowyska 32
Instalacja proekologiczna polegająca na obniżeniu ilości powierza do spalania.
31. UNILEVER POLSKA
Poznań
ul. Bałtycka
Instalacja kanalizacji technologicznej w wersji nierdzewnej spawanej dla nowej linii technologicznej produkcji majonezu.
32. UNILEVER POLSKA
Poznań
ul. Bałtycka
Instalacja oleju palmowego i instalacje towarzyszące tj. para, kondensat, powietrze, azot i woda.
33. INDYKPOL S.A.
10-370 Olsztyn
ul. Jesienna 3
Instalacja parokondensatu.
34. PROFI-ENAMEL
64-510 Wronki
osiedle Staszica 16/6
Instalacja technologiczna transportu granulatu oraz podłączenie spieniarek styropianu i form do nowych rurociągów pary, kondensatu, powietrza, wody próżniowej i chłodzącej.
35. AQUILA RADOMSKO
Zakład we Wrześni
ul. Objazdowa
Instalacja parokondensatu do tekturnicy.
36. SCHATTDECOR
Głuchołazy
Instalacja gazu dla nowej laminarki wraz z centralą grzewczo – wentylacyjną. Instalacja chłodząca cylindry laminarki.
37. KRONOPOL Sp.z o.o.
68-200 Żary
ul. Serbska 56
Instalacja oleju termalnego do nowej prasy.
38. UNILEVER POLSKA ODDZIAŁ ŻYWNOŚCI
Poznań
ul. Bałtycka
Remont smażalnika i parownika. Instalacja ługu sodowego i kwasu azotowego. Instalacja wody procesowej i podłączenie wody miejskiej. Instalacja kondensatu w hali produkcji makaronu.
39. Kompania Piwowarska BROWARY KSIAŻĘCE
Tychy
Instalacja regulacji tlenu w spalinach palników w kotłowni parowej. Instalacja współspalania gazu ziemnego i biogazu w kotłowni parowej.
40. AQUILA RADOMSKO Sp. z o.o.
Września
Instalacja regulacji tlenu w spalinach palnika kotłowni parowej.
41. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Instalacja uśredniacza ścieków przemysłowych. Przeniesienie zbiorników ziemi okrzemkowej. Instalacja odzysku ciepła ze spalin kotłowni parowej o wydajności 54 tony pary/h.
42. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Opomiarowanie mediów: piwo, para technologiczna, woda, dwutlenek węgla, kondensat, sprężone powietrze.
43. AMICA S.A.
Wronki
Instalacja sprężonego powietrza.
44. NORDENIA Polska
Dopiewo
ul. Wyzwolenia 34/36
Instalacja wspomagającego kotła na olej termalny oraz montaż instalacji grzewczej oleju termalnego dla rotodrukarki.
45. PEC WRZEŚNIA DALKIA
Września
Instalacja układu kogeneracyjnego CATERPILLAR o mocy 2,5MW.
46. UNIQ LISNER
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 38/42
Węzeł parowy dla zasilania rozmrażalni na linii obróbki ryb.
47. FARMUTIL HS S.A.
Śmiłowo 64-810 Kaczory
ul. Przemysłowa 4
Opomiarowanie kotłowni (para i kondensat).
48. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Dostawa, montaż i uruchomienie czterech układów do pomiaru klarowności brzeczki w warzelni.
49. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Dostawa , montaż i uruchomienie instalacji wody odtlenionej. Montaż zbiornika piwa odpadowego. Wykonanie instalacji technologicznej do produkcji piwa REDS.
50. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Wymiana rurociągów wody i kondensatu w warzelni. Montaż zaworów do stałego poboru piwa na filtracji. Montaż wymienników ciepła osuszaczy powietrza w sprężarkowni. Wymiana rurociągu CIP w rozlewni. Montaż instalacji antyscuffing myjki butelek.
51. Cargill Animal Nutrition CARGILL (POLSKA) Sp. z o.o.
64-120 Krzemieniewo
ul. Dworcowa 167
Modernizacja instalacji pary i kondensatu w kotłowni.
52. NORDENIA POLSKA POZNAŃ Sp. z o.o.
Dopiewo
ul. Wyzwolenia
Instalacja oleju termalnego dla zasilania laminarki oraz kolejnej maszyny fleksograficznej.
53. FARMUTIL HS S.A.
Śmiłowo
64-810 Kaczory
ul. Przemysłowa 4
Modernizacja instalacji parowej zasilającej destruktory linii produkcji tłuszczu zwierzęcego i mączki mięsno-kostnej.
54. UNIQ LISNER
Poznań
ul. Strzeszyńska
Montaż instalacji CIP na nowej linii przeróbki ryb.
55. Przedsiębiorstwo Prod. Konsultingowe ADOB
Poznań
ul. Kołodzieja
Modernizacja instalacji oleju termalnego w kotłowni na olej termalny. Zasilenie wyparki W59 oleju termalnego.
56. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Instalacja odzysku wody dla „podczyszczalni” ścieków. Podłączenie do mediów zbiornika aseptycznego. Przeniesienie myjni wózków i doprowadzenie mediów Instalacja pary kulinarnej.
57. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 10
Rurociąg azotu DN50 , 230 m o wydajności 633N3/h w celu inertyzacji dla procesu technologicznego.
58. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”
Głogów
ul. Żukowicka 1
Projekt i budowa instalacji olejowej dla zabudowy trzeciego podgrzewacza oleju opałowego Wydziałowej Stacji Paliw. Wydajność 12,5 Mg/h.
59. Kompania Piwowarska
61-285 Poznań
ul. Szwajcarska 11
Podłączenie wymiennika piwo/amoniak na wydziale filtracji.
60. PGNiG S.A.
Zielona Góra FX Sp. z o.o.
Warszawa
Kopalnia gazu ziemnego- ośrodek grupowy
Instalacja obróbki gazu ziemnego w kopalni gazu Lisewo.
61. VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Warszawska 349
Remont linii suszarniczej KTL. Montaż włazów na liniach suszarniczych FL i CC.
62. LISNER Sp. z o.o.
Poznań
ul. Strzeszyńska
Instalacja technologiczna zalew w przetwórni ryb.
63. KRONOPOL Sp.z o.o.
68-200 Żary
ul. Serbska 56
Instalacja oleju termalnego do prasy MP2. Montaż pomp.
64. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Projekt i wykonanie instalacji odzysku ciepła Q=360 kW ze sprężarek Atlas Copco.
AKPiA – układ sterowania węzłem ciepła.
65. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Wykonanie instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej:
- instalacja solanki
- instalacja wody lodowej
- instalacja wody procesowej
- instalacja pary technologicznej.
66. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Wykonanie instalacji c.o. DN125 oraz c.w.u. w technologii preizolowanej.
67. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Wykonanie kanalizacji tłocznej DN200 dla nowej podczyszczalni ścieków.
68. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Projekt i wykonanie instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej oraz prace projektowo-wykonawcze AKPiA dla instalacji odzysku wody z mieszaczy.
69. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Instalacja ze stali nierdzewnej. Montaż oraz podłączenie do mediów myjni pojemników.
70. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 10
Układ chłodzenia maszyny PMD 42. Q= 330 kW. ( chiller i drycooler )
71. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Dostawa i montaż kanałów spalinowych DN 1400 układu dopalacza termicznego regeneracyjnego (RTO) dla PLM5 i PLM6.
72. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Instalacja pary technologicznej wewnątrzzakładowej p= 8 bar.
73. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Układ chłodzenia w oparciu o agregat absorpcyjny Q=560 kW i wieżę chłodniczą Q = 1500 kW.
74. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Układ odzysku energii cieplnej ze spalin po dopalaczu termiczno – regeneracyjnym RTO, Q = 800 kW.
75. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Instalacja chłodzenia maszyny PLM7.
76. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Instalacja ogrzewacza w nowej hali PLM7.
77. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Wewnętrzna instalacja gazu do urządzeń technologicznych (maszyny lakierniczej 4000 kW, nagrzewnic powietrza 52 kW x 4, wytwornic pary 320kW x 2 i central wentylacyjnych 180 kW x 4 ).
78. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Dostawa i montaż kanałów spalinowych DN 2000 układu dopalacza termicznego regeneracyjnego (RTO) PLM 7.
79. MONDI POZNAŃ
62-070 Dopiewo
ul. Wyzwolenia
Dostawa i montaż instalacji kleju rozpuszczalnikowego do klejarki
80. MALTA-DECOR S.A.
Poznań
ul.Wołkowyska
Modernizacja zasilania maszyny MP-1. Nowa instalacja pary i kondensatu.
81. IMPERIAL TOBACCO
Tarnowo Podgórne
Instalacja odzysku ciepła. Instalacja podgrzewu wody zasilającej ZWZ.
82. IMPERIAL TOBACCO
Tarnowo Podgórne
Instalacja odzysku ciepła z kondensatu układu ESS .
83. FARMUTIL HS S.A.
Śmiłowo
64-811 Kaczory
ul. Przemysłowa 4
Stalowa konstrukcja nośna estakady parowej ( projekt i montaż ). Doprowadzenie pary DN 150 i odprowadzenie kondensatu od nowej suszarki mączki mięsno-kostnej ( projekt i wykonanie ).
84. Xylem Water Solutions
Polska Sp. z o.o.
AQUANET Aglomeracja
Mosina – Puszczykowo
Wykonanie instalacji technologicznej ozonowania wody pitnej dla m. Poznania ( instalacje nierdzewne DN 25 – DN 150 ).
85. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Instalacja technologiczna lakierów i surowców do produkcji oklein meblowych wraz z doborem i montażem nowoczesnych układów pomiarowo-dozujących CORIOLISA – 32 punkty odbioru.
86. ARDAGH GLASS S.A.
63-800 Gostyń
ul. Starogostyńska 9
Demontaż rurociągu gazowego na estakadzie. Wykonanie kolektora sprężonego powietrza.
87. ARDAGH GLASS S.A.
63-800 Gostyń
ul. Starogostyńska 9
Budowa sieci gazowej od stacji redukcyjno -pomiarowej do hali produkcyjnej
88. ARDAGH GLASS S.A.
63-800 Gostyń
ul. Starogostyńska 9
Budowa zakładowej instalacji sprężonego powietrza od DN 100 do DN 450
89. UNILEVER POLSKA S.A.
Oddział Żywności Poznań
ul. Bałtycka 349
Instalacja naprzemiennej dystrybucji oraz automatycznego zawracania olejów roślinnych: soja/słonecznik/rzepak. Instalacja dystrybucji oleju palmowego. Instalacje towarzyszące: układ grzewczy zbiornika oleju, para technologiczna, azot, sprężone powietrze, kanalizacja technologiczna. Relokacja zbiorników: 3 x 50 m 3 . Prace budowlane oraz instalacje elektryczne w pomieszczeniu pompowni oleju.
90. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Instalacja surowców i lakierów wraz z automatyką i okablowaniem dla 5 szt. nowych zbiorników w magazynie surowców i lakierów.
91. SCHATTDECOR Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne
Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
Kompleksowa automatyka, sterowanie i archiwizacja danych instalacji lakierów i surowców wraz z opomiarowaniem, konfiguracją oprogramowania i uruchomieniem.
92. LISNER
Poznań, ul. Strzeszyńska
Wykonanie rozbudowy instalacji roztworów barwiących wraz z oprogramowaniem i sterowaniem procesem technologicznym.
93. KRONOPOL Sp.z o.o.
68-200 Żary
ul. Serbska 56
Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych istniejących rurociągów DN200 (odcinek 2 x 1000m) pod kątem zmiany nośnika ciepła z oleju termalnego na parę wodną.
94. KRONOPOL Sp.z o.o.
68-200 Żary
ul. Serbska 56
Przebudowa instalacji oleju termalnego w obrębie wymiennika MDF wraz z budową nowego układu konstrukcyjnego dla ww. wymiennika.
95. KRONOPOL Sp.z o.o.
68-200 Żary
ul. Serbska 56
Budowa nowej instalacji kondensatu ( estakada 1000 mb ), montaż nowych zespołów odwadniających i kompensacje pionowe na rurociągach pary. Demontaż armatury odcinająco – regulacyjnej na rurociągach po oleju termalnym i zastąpienie tych fragmentów rurociągami ze spoinami dozorowymi.
96. VPK Sp. z o.o.
Zakład w Radomsku
Września , ul. Objazdowa
Montaż nowej sprężarki, nowego zbiornika sprężonego powietrza, separatora i filtrów. Podłączenie instalacji sprężonego powietrza oraz dostawa układu pomp.
97. FARMUTIL HS S.A.
Śmiłowo
64-810 Kaczory
ul. Przemysłowa 4
Montaż układów pomiarowych gazu dla umożliwienia optymalizacji kosztów utylizacji odpadów.
98. VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o.
Poznań ul. Warszawska 349
Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej o długości 19 km w Zakładach Z1 i Z4 Grupy VW
99. VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o.
Poznań ul. Warszawska 349
Wykonanie przeglądu 68 szt. palników w okresie postoju lakierni wraz z ich regulacją.