SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Sterylizatory, autoklawy i destruktory

odpadów zwierzęcych i poubojowych

Sterylizatory służą do sterylizacji np. gnojowicy w temperaturze około 80 0 C przez okres 60 minut. Odpady podgrzewane są zazwyczaj parą grzewczą podawaną do przestrzeni wewnętrznej mieszadła i do przestrzeni międzyściennej obudowy sterylizatora.

Po sterylizacji odpady są wypychane ze sterylizatora przy pomocy ciśnienia operacyjnego.

Autoklawy służą do sterylizacji np. słoików czy puszek z produktami spożywczymi. Mogą też być wykorzystywane do sterylizacji wyrobów ceramicznych np. SUPOREX-u.

Destruktory

Destruktory służą do rozgotowania, sterylizacji i suszenia odpadów w temperaturze 133 0C w czasie około 4 godzin.

Destruktory służą do produkcji mączek mięsno-kostnych.

Zakresy czasowe trwania sterylizacji i destrukcji są określone w obowiązujących przepisach weterynaryjnych.

Po wysuszeniu odpady są wygarniane z destruktora przy pomocy mieszadła.

ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL