SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Sterylizatory i destruktory

odpadów zwierzęcych i poubojowych

Sterylizatory służą do przetrzymania odpadów w temperaturze około 800C przez okres 60 minut. Odpady podgrzewane są zazwyczaj parą grzewczą podawaną do warstwy wewnętrznej mieszadła i do przestrzeni międzyściennej obudowy sterylizatora.

Po sterylizacji odpady są wypychane ze sterylizatora przy pomocy ciśnienia operacyjnego.

Destruktory

Destruktory służą do rozgotowania, sterylizacji i suszenia odpadów w temperaturze 1330C w czasie około 4 godzin.

Destruktory służą do produkcji mączek mięsno-kostnych.

Zakresy czasowe trwania sterylizacji i destrukcji są określone w obowiązujących przepisach weterynaryjnych.

Po wysuszeniu odpady są wygarniane z destruktora przy pomocy mieszadła.

ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL