SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Budowa rurociągów przemysłowych - rurociągi stalowe

Przez pojęcie „rurociąg” należy rozumieć elementy rurowe przeznaczone, po ich zintegrowaniu , w układ do transportu płynów. Rurociąg obejmuje w szczególności : rurę lub układ rur, kształtki rurowe, złączki, kompensatory, armatury, przewody elastyczne oraz inne elementy ciśnieniowe. Ciekawostką jest , że wymienniki ciepła składające się z rur i służące do celów chłodzenia lub ogrzewania , również uznaje się za rurociągi.

Rurociągi stalowe

Na wytwórcy rurociągu ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Jeżeli transportowane są płyny o ciśnieniu powyżej 0,5 bar , to w takim przypadku rurociągi powinny spełniać wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE, która obowiązuje od 19.07.2016 roku (poprzednio 97/23/WE) oraz norm z nią zharmonizowanych np.: EN13480, EN10253, EN13445 , a także standardów tj. AD 2000 Merkblatt. W takim przypadku wytwórca powinien oznakować rurociąg znakiem CE z podaniem numeru jednostki certyfikującej , która przeprowadziła ocenę zgodności. Dla instalacji budowanych przez ENERGO-SPAW , ocenę zgodności wykonuje Urząd Dozoru Technicznego. Budowa rurociągów przemysłowych to zwykle złożone i wieloetapowe przedsięwzięcie, które warto powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. Pracownicy ENERGO-SPAW posiadają niezbędną wiedzę na temat procesów przemysłowych oraz wysokie kompetencje i umiejętności zarządzania projektami o zróżnicowanej wielkości. To wszystko sprawia, że ENERGO-SPAW jest w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty rurociągów w niezawodny, bezpieczny i oszczędny sposób.

Projektujemy i montujemy:

 • rurociągi stalowe, przemysłowe
 • ekonomizery
 • wymienniki krzyżowe
 • instalacje przemysłowe
 • instalacje kogeneracji
 • instalacje oleju termalnego
 • instalacje farmaceutyczne
 • rurociągi chemiczne i paliwowe
 • układy ORC

Wykonujemy:

 • montaż instalacji farmaceutycznych
 • montaż instalacji gazowych
 • montaż instalacji spożywczych
 • montaż rurociągów parowych
 • montaż liczników pary
 • spawanie rur kwasoodpornych
 • budowę rurociągów przemysłowych, stalowych

Wymieniamy automatykę kotłową i modernizujemy kotłownie
Dobieramy palniki i ich moce do kotłów przemysłowych
Przygotowujemy kotły do rewizji wewnętrznej dla UDT

ENERGO-SPAW to doświadczony wykonawca instalacji przemysłowych

budowa rurociagów przemysłowych Budowa nowej kotłowni parowej dla zakładu produkcji papieru higienicznego Delitissue w Ciechanowie z kotłem LOOS o wydajności 16 ton pary na godzinę. Na antresoli widoczne dwa zbiorniki wody permeatu. Poniżej, elementy stacji uzdatniania wody wyposażonej w stację odwróconej osmozy.
oferta budowa rurociagów przemysłowych Wykonywanie instalacji wody chłodzącej oraz rurociągów sprężonego powietrza dla pras hydraulicznych oraz mechanicznych w tłoczni blach karoseryjnych Gestamp Spółka z o.o. we Wrześni.
zobacz to budowa rurociagów przemysłowych Nasza firma w zakresie szeroko pojętych instalacji wykonuje wszystkie prace własnymi siłami. Na zdjęciu jeden z naszych pracowników wykonujący element instalacji wody gorącej w ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC). Modernizacja starej ciepłowni węglowej na olejowo - gazową kotłownie z dwoma kotłami LOOS o mocy 32 MW każdy.
Energo budowa rurociagów przemysłowych Antresola stalowa pod skraplacz do agregatów schładzających w zakładach Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu.
Energo rurociągi stalowe Moduł przygotowania wody kotłowej firmy LOOS wraz z automatycznym dozownikiem środka chemicznego. Okręgowa spółdzielnia mleczarska Poznań Dębiec
rurociągi stalowe W tle dwa przeponowe naczynia wzbiorcze na cele ogrzewania promiennikowego - wodnego w halach produkcyjnych tłoczni blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Oferta - rurociągi stalowe Na ścianie hali widoczne instalacje rurowe : zasilania promienników (podwieszonych na 13 metrze hali - widoczne piony zasilające), C.O. na cele biur, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, zasilanie klimakonwektorów oraz nagrzewnic w hali i biurach. Obiekt: Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Wykonanie: rurociągi stalowe Wykonana instalacja wody chłodzącej oraz rurociągów sprężonego powietrza dla pras hydraulicznych oraz mechanicznych umieszczonych nad kanałami w tłoczni blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
rurociągi stalowe - wykonanie Wykonana instalacja wody chłodzącej oraz rurociągów sprężonego powietrza dla pras hydraulicznych oraz mechanicznych umieszczonych nad kanałami w tłoczni blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Zobacz rurociągi stalowe Jeden z trzech etapów podgrzewu wody technologicznej w nowopowstałych Zakładach Mięsnych BARTEK w Kłosowicach.
Nowość rurociągi stalowe Kotłownia wodna z kotłem LOOS o mocy 1150 kW + oddzielny system letni. Po lewej - kolektor wodny na cele ogrzewania promiennikowego hal produkcyjnych. W tle, kocioł wodny Brotje o mocy 54 kW (lato) - Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Kotłownia - rurociągi stalowe Kotłownia wodna z kotłem LOOS o mocy 1150 kW + oddzielny system letni 54 kW. Po lewej kolektor wodny przeznaczony na cele ogrzewania powierzchni biurowo - socjalnych. W głębi, naczynia przeponowe wzbiorcze oraz jednobutlowa jonitowa stacja uzdatniania wody z korektą chemiczną - krajalnia blach karoseryjnych Gonvarri Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Instalacja | rurociągi stalowe Fragment instalacji centralnego ogrzewania w krajalni blach karoseryjnych GONVARRI Polska Sp. z o.o. we Wrześni.
Hale - rurociągi stalowe Na ścianie hali instalacje rurowe: zasilanie promienników (widoczne piony co ok. 24 m), zasilanie w wodę surową stacji uzdatniania wody na potrzeby wykonanej przez naszą firmę instalacji chłodzącej prasy hydrauliczno mechaniczne, rurociągi sprężonego powietrza oraz zasilanie nagrzewnic w hali. Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Instalacje rurociągi stalowe Instalacja podgrzewu wody na cele socjalne (wymiennik JAD) oraz zespół kolektorów parowych i wodnych. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Poznań Dębiec
Nowoczesne rurociągi stalowe Pod stropem hali produkcyjnej widoczne prawie 150-metrowe ciągi promienników ogrzewanych wodą 120 stopni C - jako jedyne w Polsce zamontowane na tak dużej wysokości (19metr). Taka technologia ogrzewania hal pozwoliła inwestorowi zaoszczędzić znaczną ilość miejsca przy ścianach, oraz ograniczyła ruch powietrza w obiekcie co pozwoliło na utrzymanie wymaganej czystości zapobiegając osiadaniu kurzu. Po prawej stronie widoczne przemysłowe instalacje [przesyłowe] rurowe. Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Energo-spaw rurociągi stalowe Nagrzewnica firmy Kampmann w tłoczni blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni
GPod rurociągi stalowe Pod stropem hali magazynowej widoczne ciągi promienników ogrzewanych wodą 120 stopni. Taka technologia ogrzewania hal pozwoliła inwestorowi zaoszczędzić znaczną ilość miejsca przy ścianach, oraz ograniczyła ruch powietrza w obiekcie co pozwoliło na utrzymanie wymaganej czystości zapobiegając osiadaniu kurzu. Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni
Hale magazynowe | rurociągi stalowe Pod stropem hali magazynowej widoczne ciągi promienników ogrzewanych wodą 120 stopni. Taka technologia ogrzewania hal pozwoliła inwestorowi zaoszczędzić znaczną ilość miejsca przy ścianach, oraz ograniczyła ruch powietrza w obiekcie co pozwoliło na utrzymanie wymaganej czystości zapobiegając osiadaniu kurzu. Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni
Wykonanie 1 rurociągi stalowe Pod stropem hali produkcyjnej widoczne prawie 150 - metrowe ciągi promienników ogrzewanych wodą 120 stopni C - jako jedyne w Polsce zamontowane na tak dużej wysokości (19metr). Taka technologia ogrzewania hal pozwoliła inwestorowi zaoszczędzić znaczną ilość miejsca przy ścianach, oraz ograniczyła ruch powietrza w obiekcie co pozwoliło na utrzymanie wymaganej czystości zapobiegając osiadaniu kurzu. Tłocznia blach karoseryjnych Gestamp Polska Spółka z o.o. we Wrześni.
Wykonanie 2 rurociągi stalowe Zbiornik odgazowujący dla kotła 16 Tpary/h wraz z kolumną odgazowującą wraz z towarzyszącymi instalacjami technologii kotłowni. Zakład produkcji papieru higienicznego Delitissue w Ciechanowie.
Realizacja 1 rurociągi stalowe Hala sprężarkowni amoniakalnej.
Realizacja 2 rurociągi stalowe Kronospan Szczecinek Sp. z o. o.
Realizacje 3 rurociągi stalowe Dostawa dwóch ekonomizerów firmy LOOS zaadaptowanych przez naszą firmę dla kotłów Sefako o wydajności po 8 ton pary/h każdy. Gwarantowany zwrot inwestycji po niepełnych 3 latach eksploatacji przy koszcie całkowitym ok 500 tysięcy złotych.
Realizacja 4 rurociągi stalowe Fragment hali ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej SEC w Szczecinie.
Wykonanie 5 rurociągi stalowe Fragment instalacji kotłowej w ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej SEC w Szczecinie.
Energo-spaw.pl rurociągi stalowe Szafy sterujące dla kotłów LOOS - wykonane od podstaw przez dział elektryki, automatyki i wizualizacji ENERGO-SPAW. Modernizacja starej ciepłowni węglowej na olejowo - gazową kotłownię z dwoma kotłami LOOS o mocy 32 MW każdy w ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC)
rurociągi stalowe - energo-spaw.pl Zamontowane dwa ekonomizery firmy LOOS o wydajności 350 kW każdy, zamontowane przez ENERGO-SPAW na kotłach Sefako 8 t pary/h w Fabryce Papieru Maltadecor S.A w Poznaniu. Gwarantowany zwrot inwestycji po niepełnych 3 latach eksploatacji przy koszcie całkowitym ponad 500 tysięcy złotych.ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW
UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL